Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Tại youngforyears.com, chúng tôi cam kết duy trì lòng tin và sự tín nhiệm của tất cả khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi muốn bạn biết rằng youngforyears.com không kinh doanh bán, cho thuê hoặc giao dịch danh sách email với các công ty và doanh nghiệp khác cho mục đích tiếp thị.

Trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi đã cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm và lý do chúng tôi thu thập thông tin cá nhân, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, các điều kiện hạn chế mà chúng tôi có thể tiết lộ cho người khác và cách chúng tôi giữ an toàn.

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và thực hiện các biện pháp để cung cấp cho tất cả khách truy cập và người dùng của youngforyears.com một môi trường an toàn và bảo mật.

Cookies 

youngforyears.com có ​​thể thiết lập và truy cập cookie youngforyears.com trên máy tính của bạn. Cookies được sử dụng nhằm cung cấp cho hệ thống của chúng tôi thông tin cơ bản để cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu. Cookies có thể bị xóa bất cứ lúc nào từ cài đặt trình duyệt internet của bạn.

Google Analytics

Khi ai đó truy cập youngforyears.com, chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, Google Analytics, để thu thập thông tin nhật ký internet tiêu chuẩn và chi tiết về các mẫu hành vi của khách truy cập. Chúng tôi làm điều này để theo dõi những thứ như số lượng khách truy cập đến các phần khác nhau của trang web và tương tác với trang web. Thông tin này được xử lý theo cách không xác định danh tính. Chúng tôi không thực hiện và không cho phép Google thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để tìm ra danh tính của khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Bình luận trên trang web

Khi ai đó truy cập youngforyears.com, có thể có khả năng gửi bình luận về các bài viết hoặc trang cụ thể. Khi bình luận được gửi, bạn có quyền sử dụng bí danh hoặc thông tin che giấu hoàn toàn danh tính của bạn. Khi một bình luận được gửi, các chi tiết liên quan (tên, email, trang web) mà bạn cung cấp sẽ được lưu trữ. Các chi tiết này được lưu trữ để chúng tôi có thể hiển thị bình luận của bạn cho bạn và cho bất kỳ ai xem các phần bình luận trên trang web. Chúng tôi không xác minh thông tin đã nhập và chúng tôi không yêu cầu xác minh.

Bên thứ ba

Có thể có một số trường hợp địa chỉ IP, vị trí địa lý của bạn và các chi tiết liên quan đến trình duyệt khác được chia sẻ với các công ty bên thứ ba. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu được đề cập của bạn với các công ty bên thứ ba.

Truy cập thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền xem, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ. Gửi email yêu cầu của bạn cho nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi KIM tại kim@youngforyears.com và chúng tôi sẽ làm việc với bạn để xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn mà chúng tôi có thể có.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật của chúng tôi trong tương lai, tuy nhiên, phiên bản mới nhất của chính sách này sẽ chi phối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và sẽ luôn có sẵn cho bạn.

Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi chính sách này, theo quyết định riêng của chúng tôi, là tài liệu văn bản, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng một bản cập nhật hoặc email, nếu có thể. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc với các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *